Herinrichting Luchtenrek

De RECONSTRUCTIE van De Luchtenrek is gepland tussen 28 april en 15 mei. Van de gemeente Leeuwarden ontvingen wij onderstaand bericht

Reconstructie Luchtenrek

De gemeente Leeuwarden richt komend voorjaar de Luchtenrek opnieuw in. Dit is de weg van Bilgaard tussen de Brandemeer en de Dammelaan ter hoogte Van de Rengerslaan (NHL Stenden Hogeschool). De wijk waar de weg naartoe leidt is onderdeel van een 30 km zone. De aanpassing is nodig zodat de weg beter aansluit bij de snelheid die in de wijk geldt. Ook sluit de weg beter aan op de kruising met de Brandemeer en Keidam zodat een veiligere kruising ontstaat.

Tijdens de wijkconferentie in april 2018 kon u kennis nemen van de plannen voor de Luchtenrek. Ook onderzocht de gemeente samen met het Wijkpanel hoe de verkeerssituatie op de Luchtenrek was. De opmerkingen op het plan zijn daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het Wijkpanel verspreidde het definitieve ontwerp via de wijkkrant Bilgaardnet in september richting de bewoners. Ook is de aankondiging van de reconstructie te lezen in het wijkprogramma van 2020.

Werkzaamheden van 28 april t/m 15 mei

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van dinsdag 28 april t/m vrijdag 15 mei. Concreet worden de volgende werken uitgevoerd:

  • Tussen de aansluiting met de Dulf en de Brandemeer wordt een deel van de westelijke rijbaan verwijderd. Hier wordt een vrij liggend fietspad en groenstrook aangebracht. Het verkeer tussen Bilgaard en Dammelaan zal voortaan vice versa gebruik maken van de huidige oostelijke rijbaan;
  • Tussen de aansluiting met de Fennen en de Dulf wordt de groenstrook in de middenberm verbreed;
  • De huidige groenstroken aan trottoirzijde worden verbreed;
  • Er worden bomen in de groenstroken aangebracht.

Autoverkeer tijdens werkzaamheden gestremd

De Luchtenrek is gedurende de uitvoering gestremd voor autoverkeer. Bilgaard is bereikbaar via de Wollegaast. Fietsverkeer van- en naar Bilgaard vanaf de Dammelaan kan nog wel gebruik maken van Luchtenrek en de Fennen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met dhr. Stellingwerf, toezichthouder van de gemeente Leeuwarden. Telefoonnummer: 06-43365343.