Over Wijkpanel Bilgaard

Het wijkpanel is een afvaardiging van bewoners en organisaties in Bilgaard
Een wijkpanel kan bewoners een invloedrijke stem geven in zaken die de eigen leefomgeving aangaan. Het wijkpanel Bilgaard is een serieuze gesprekspartner van de gemeente Leeuwarden. Het gaat hierbij om zaken die de leefbaarheid en het welbevinden van de  bewoners van Bilgaard betreffen.

Contacten
Het wijkpanel onderhoudt goede relaties met de diverse organisaties in Bilgaard. De insteek hierbij is om buurtinitiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen en op elkaar af te stemmen

Vertegenwoordiging
Er zijn diverse wijkpanelleden vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en overleggen in en over de wijk. Het gaat o.a. om het reguliere overleg met de gemeente over o.a. verkeer en vervoer, speeltoestellen in Bilgaard en onderhoud en de ontwikkeling van het Leeuwarder bos. Daarnaast is er het promotieteam Bruisend Bilgaard en zijn er nog incidentele werkgroepen

Budget voor wijkgerichte activiteiten
Het wijkpanel ontvangt op basis van het aantal inwoners van Bilgaard een budget om initiatieven uit de wijk financieel te ondersteunen. Bewoners kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek en een begroting indienen bij het wijkpanel. 

Communicatie
Het wijkpanel houdt de bewoners op de hoogte van lopende zaken. Dit doet zij door wijkpanelberichten te plaatsen in “Bilgaardnieuws” en door berichtgeving op haar website en via facebook.
Via het contactformulier kunt u ons een bericht sturen waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen

Verantwoording
Een keer per jaar legt het wijkpanel verantwoording af aan de bewoners van Bilgaard. Met dat doel worden de bewoners uitgenodigd voor de jaarlijkse “wijkconferentie”.  Hier komt het jaarverslag aan de orde en een overzicht van de besteding van het wijkbudget.  De financiële verantwoording voor wat betreft de bestedingen uit het wijkbudget leggen wij af aan de gemeente

Flyer wijkconferentie 2016