Onderhoud en vernieuwing asfalt Bilgaard

Hoe zit het in Bilgaard met het onderhoud en en de mogelijke vernieuwing van het asfalt?

Van de gemeente Leeuwarden ontvingen we de volgende planning:

2019

  • Aanleg fietssnelweg langs de Troelstraweg; uitvoering in 2019 (staat niet specifiek
    aangegeven)
  • Fietspad verhardingen (Noordzijde) Dammelaan (tussen Troelstraweg en Wollegaast;uitvoering tussen augustus en november
  • Aanpassingen entree van de wijk bij Wollegaast en Luchtenrek (tussen Dammelaan en Brandemeer); uitvoering september-oktober 2019
  • Verharding Brandemeer (ter hoogte van de Fennen), uitvoering oktober-november 2019

2020

  • Aanpak rijbaan, trottoir en parkeerstroken de Jokse; uitvoering moet volgens systeem    eind 2019 klaar zijn
  • Aanpak verharding Dammelaan (tussen Wollegaast en Luchtenrek); uitvoering moet        volgens systeem in 2019 klaar zijn

2022
*         
Aanpak verhardingen de Gealanden; uitvoering staat gepland voor 2022

*          Aanpak verhardingen de Hooidollen; uitvoering staat gepland voor 2022

*          Aanpak riolering en verhardingen de Kei; uitvoering staat gepland voor 2022