Reconstructie pleintjes De Jokse vanaf 24 augustus 2020

Onlangs ontvingen de bewoners van de pleintjes van De Jokse onderstaande brief van de gemeente Leeuwarden waarin de reconstructie van de pleintjes en de aansluitende wegen wordt aangekondigd.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en beginnen op maandag 24 augustus.