Reconstructie Prof. P. S. Gerbrandyweg

Reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg

Er zijn vergevorderde plannen voor de reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg.
In mei en juni 2019 heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. De plannen voor een reconstructie van de Gerbrandyweg zijn met Wijkpanels en andere belanghebbenden op 3 december 2019 besproken. Er zijn in totaal 7 varianten uitgewerkt.

Het Wijkpanel heeft na bestudering van deze varianten aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar variant 4A. Bij deze variant zijn 2X 2 rijstroken op de EEbrug gepland en is er een volledige ontsluiting met de Jan Evenhuisstraat.