Verkeerscommissie

De verkeerscommissie van het wijkpanel bestaat uit: 

Ruud Miedema, voorzitter van de werkgroep.
Mathijs van Waveren, bestuurslid Wijkpanel.
Arthur Huang, bestuurslid Wijkpanel en tevens bestuurslid Winkeliersvereniging Bilgaard
Hanna Bruin, voorzitter bewonerscommissie de Kei 7 hoog flat
Kees Mourits, voorzitter fietsersbond Friesland
Marleen Brouwer
Annie Feenema

Ontstaan van de verkeerscommissie Bilgaard
Op 24 februari 2016 presenteerde de bewonerscommissie van de Kei 4 hoog flat een verkeersveiligheidsplan voor de Kei. Op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeente, diverse politieke partijen, het wijkpanel en een aantal bewoners van de Kei aanwezig. Hanna Bruin, voorzitter van de bewonerscommissie presenteerde het verkeersveiligheidsplan.
De gemeente Leeuwarden heeft inmiddels een aantal wensen uit dit plan gehonoreerd en de initiatiefnemers geadviseerd om verdere acties via het wijkpanel te laten lopen.
Hanna Bruin, voorzitter van de bewonerscommissie is daarom lid geworden van de in die periode opgerichte verkeerscommissie van het wijkpanel.

Klik op de foto al u het verkeersplan van de Kei wilt bekijken. 

De Kei verkeersplan Bilgaard Leeuwarden

Verkeersveiligheid in De Kei

Verkeersplan op weg in Bilgaard van het Wijkpanel

In 2016 heeft de werkgroep verkeer een enquête gehouden onder de inwoners van Bilgaard.
De uitslagen hiervan zijn in 2017 vervat in een concept rapport. Dit concept is vervolgens in het bestuur besproken en is na een aantal aanpassingen en voorzien van aanbevelingen voor de korte- en lange termijn omgezet in een definitieve versie.

De definitieve versie is op 28 november 2017 met verkeersambtenaren van de gemeente Leeuwarden besproken. Als speerpunt is afgesproken om de kruispunten Luchtenrek en Wollegaast te verbeteren. Dit wordt eventueel gecombineerd met andere werkzaamheden rond deze kruispunten. Tevens is een tijdelijke snelheidsmeter op de Brandemeer geplaatst.

Klik op de onderstaande link voor het verkeersplan van het wijkpanel.

Verkeersplan – Op weg in Bilgaard_eindversie