Verkeerscommissie

De verkeerscommissie van het wijkpanel bestaat uit: 

Ruud Miedema, voorzitter wijkvereniging Havankpark en bestuurslid Wijkpanel Bilgaard
Hanna Bruin, voorzitter bewonerscommissie de Kei 7 hoog flat
Kees Mourits, voorzitter fietsersbond Friesland

Bericht van de verkeerscommissie :  Op weg in Bilgaard
Bilgaard – we wonen er soms al zo lang en het verkeer, daar zijn we aan gewend geraakt. We weten hoe de wegen lopen, we kennen de lastige punten en gaan zelf ongemerkt wat harder rijden dan de 30km die eigenlijk mag. Maar kijk eens met de ogen van een bezoeker of een nieuwe bewoner; wat valt u dan op? Zijn er dingen die u anders zou willen zien?

De verkeerscommissie van het Wijkpanel is van mening dat het anders kan en misschien ook wel anders moet in de wijk: veiliger, meer oog voor de zwakkere verkeersdeelnemer, de bereikbaarheid bekijken en verkeersergernissen aanpakken.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een frisse blik nodig én de jarenlange ervaring van bewoners van Bilgaard. We willen weten waar de knelpunten liggen die we zelf nog niet hadden opgemerkt, omdat wij net in een ander stuk van de wijk wonen, en natuurlijk ook weten waar er géén problemen zijn. We willen de kennis van onze bewoners benutten om samen tot een goed plan van aanpak te komen.

Vul onze verkeersenquête in op  www.opweginbilgaard.nl en praat mee over de toekomst van onze mooie wijk.

flyer verkeerWP

Op 24 februari 2016 presenteerde de bewonerscommissie van de Kei 4 hoog flat een verkeersveiligheidsplan voor de Kei. Op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeente, diverse politieke partijen, het wijkpanel en een aantal bewoners van de Kei aanwezig. Hanna Bruin, voorzitter van de bewonerscommissie presenteerde het verkeersveiligheidsplan. daarna is er gekeken wat de vervolgactiviteiten zouden moeten zijn.

De gemeente Leeuwarden heeft toegezegd het plan intern te gaan bespreken en zal eerdaags met een reactie hierop komen. Daarnaast is afgesproken dat verdere acties via het wijkpanel zullen gaan lopen. Hanna Bruin, voorzitter van de bewonerscommissie is daarom lid geworden van de verkeerscommissie van het wijkpanel. Klik op de foto al u het verkeersplan wilt bekijken. 

De Kei verkeersplan Bilgaard Leeuwarden

Verkeersveiligheid in De Kei