Verkeer

Verkeersgerelateerde zaken

Verkeersplan “Op weg in Bilgaard

In 2016 heeft de toenmalige werkgroep verkeer een enquête gehouden onder de inwoners van Bilgaard. Dit rapport is op 28 november 2017 met verkeersambtenaren van de gemeente Leeuwarden besproken. Als speerpunt is afgesproken om de kruispunten Luchtenrek en Wollegaast te verbeteren. Dit wordt eventueel gecombineerd met andere werkzaamheden rond deze kruispunten.

Klik op de onderstaande link voor het verkeersplan van het wijkpanel.

Verkeersplan – Op weg in Bilgaard_eindversie

Reconstructie Luchtenrek en kruising Luchtenrek – Brandemeer

In 2019 zal als eerste het Luchtenrek en de kruising Luchtenrek – Brandemeer worden aangepast. Het Luchtenrek wordt versmalt en de kruising wordt veiliger gemaakt en de groenvoorziening zal mee veranderen. Door deze aanpassingen wordt het duidelijker dat men een 30 KM zone betreedt.