Wie,wat,waar?

 Wijkservicepunt
Voor alle vragen in en om Bilgaard
Wijkcentrum Bilgaard De Hooidollen 17
telefoon 058-2663327
Centraal Meldpunt (Gemeente)
14 058
Voor al uw wensen, vragen en klachten
www.leeuwarden.nl
Sociaal wijkteam Noord Keidam 2
8918BW Leeuwarden – 058 303 0404
info@wijkteamnoord.nl

Gebied: Bilgaard
info@wijkteamnoord.nl
Wijkagent en coördinator wijkzorg Bilgaard: 0900-8844
Spreekuur wijkagent, Dhr. Mark Boskma in Wijkcentrum Bilgaard:
Woensdag van 10.30 tot 12 uur.
Niet-acute politiezaken: 0900-8844
Alarmnummer 112
Voor spoedeisende en  levensbedreigende situaties.

 

 LOS Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging

Ledenadministratie
058 21 20 730
ledenadministratie@losleeuwarden.nl

Connectiepunt Bilgaard van de Bibliotheek
Wijkcentrum Bilgaard De Hooidollen 17, telefoon 058-2663327 
Voor het inleveren
en ophalen van boeken en het lezen van kranten
en tijdschriften, eventueel onder het genot van een kopje koffie.
Multi Functioneel Centrum Ludingawaard
Ludinga 12, 8918 GX Leeuwarden
058-2678300
– Thuiszorg Palet, 058-2665577
– Dagcentrum Palet
– Talant werken dagbesteding
– GGZ, sociale deeltijddagbehandeling
– Kleine uitleen hulpmiddelen, via thuiszorg Palet
– Trombosedienst/ bloedprikken (zie Trombosedienst)

Sociaal wijk restaurant– Activiteiten ouderen
Stichting Present Leeuwarden
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden
en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid
voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten
voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.
Algemeen coördinator tel. 06-23501576
http://stichtingpresent.nl/leeuwarden
Wijkcentrum/ wijkvereniging Bilgaard
Activiteiten en cursussen
Beheerder Dick Bootsma
De Hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden
058-2663327
Wijkpanel Bilgaard
Telefoon 058-2895338

wijkpanelbilgaard@gmail.com
Zie ook onze website en onze Facebookpagina
Zonnebloem regio Noord Friesland
058-8435143
http://regio-noord-friesland.zonnebloem.nl
Apotheek Bilgaard
Skrokdam 1
8918LB LEEUWARDEN
058-2660609
apotheek.bilgaard@ezorg.nl
www.apotheekbilgaard.nl
Diëtiste
Skrokdam 5, 8918 LB LEEUWARDEN
06-50 44 95 20
info@sonjamethorst.nl
www.sonjamethorst.nl
Fysiotherapie Maatschap Bilgaard
Skrokdam 5
8918 LB Leeuwarden
058-2663018
info@fysiotherapiebilgaard.nl
www.ocaleeuwarden.nl/fysio/
Huisartsenpraktijk P.J. ten Wolde
058-2650012 (praktijk)
058-2650054 (spoed)

www.huisartsenbilgaar
Huisarts G. Wiegman,
058-2667665 (praktijk)
058-2663021 (spoed)

www.huisartsenbilgaard.nl
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Henri Dunantweg 2
8932 AD Leeuwarden, 058-2866666
Bezoektijden: 14.30-16.30 en 18.30-20.00 uur

Dokterswachtpost Leeuwarden bij MCL

0900-112 7 112
Voor
spoedeisende huisartsenzorg buiten gewone praktijk tijden
Openingstijden: avond en nacht vanaf 17.00-08.00 uur
Weekenden en op feestdagen: 24 uur bereikbaar

Spoedapotheek Leeuwarden in MCL

058-2882338
Voor mensen die
spoedeisende medicijnen op recept nodig hebben tijdens avond-, nacht- en weekenddienst.
Openingstijden: avond en nacht 17.00-08.00 uur
Weekend en feestdagen 24 uur bereikbaar.

www.mcl.nl
Noorderbreedte Thuiszorg
Skrokdam 3
Bilgaard
Leeuwarden
058-280 30 30
0900- 280 80 80
www.noorderbreedtethuiszorg.nl
TINZ Bonnehûs
De Drie Dukatons 2K
8917 ET Leeuwarden
058-2885004
tinz.leeuwarden@znb.nl
Tandarts J.R.Oosterwerff
De Kei 400
058-2665148

Tandartsenpraktijk Hooidam Bilgaard

Hooidam 1, 8918CK Leeuwarden
058-2665050 / 2138865
tandarts: P. Frederikze
tandarts: S. Chalkias
Thuiszorg het Friese Land
0900-8864

www.thfl.nl
Thuiszorg Palet
Zorgsteunpunt Bilgaard
Ludingawaard 12
8918 GX Leeuwarden
0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
www.paletgroep.nl
Trombosedienst / bloedprikken Bonnehus
De Drie Dukatons 2
Maandag/woensdag/vrijdag 08.30 -09.30 uur
Gezondheidscentrum De Brug,
Skrokdam 1, 1e etage
dinsdag 08.30 – 09.15 uur , vrijdag 10.15 – 10.45 uur
MFC-Ludingawaard
Ludinga 12
woensdag 11.15 – 11.30 uur

www.trombosedienstfrieslandnoord.nl
Alzheimer Café Leeuwarden
Martine Adema: 06-24378084; mj_adema@hotmail.com
Toos Smeding: 06-30600924;
toos.smeding@znb.nl
Fier Fryslan
Bezoekadres Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
058 – 215 70 84 of 088 – 20 80 000
Leger de Heils
Kerkelijk centrum
Wollegaastdam 1
8918 GT Leeuwarden
058 2885474
Kerkdiensten iedere zondag om 10.00 uur
2e hand kledingwinkel (ook voor het inleveren van kleding)
korps.leeuwarden@legerdesheils.nl
http://korpsleeuwarden.legerdesheils.nl/
Humanitas Leeuwarden
Prof Mr P S Gerbrandyweg 75
8922 EM Leeuwarden
058- 266 6608
leeuwarden@humanitas.nl
Nederlandse Rode Kruis afd. Fryslân Noord
Bezoekprojecten ouderen
James Wattstraat 4
8912 AR LEEUWARDEN
058-2124408 (tussen 09:00 en 13:00 uur)
leeuwarden_info@redcross.nl
Ouderenpsychiatrie Friesland
Locatie Leeuwarden
Tesselschadestraat 29
8913 HA Leeuwarden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur te bereiken via:
088 – 010 88 88
info@ouderenpsychiatriefriesland.nl
voor
spoed dagelijks 24 uur : 088- 010 88 88