Woningbouw Eeskwerd


De Gemeente heeft samen met Frisobouw B.V. een woningbouwplan ontwikkeld op het braakliggende gebied aan de Eeskwerd waar vroeger een flatgebouw stond.

Het schetsplan voor ca. 36 zogenaamde kwadrantwoningen in een groene parkachtige omgeving bedoeld voor starters wordt binnenkort met het Wijkpanel besproken.

Woningbouw op de locatie is met een verkorte procedure in het bestemmingsplan voorzien. In dit kader zal (als de coronamaatregelen het toelaten) op termijn nog een inloopbijeenkomst georganiseerd worden voor de omwonenden en andere belangstellenden.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen dan kunt u deze richten aan de heer J.H. Brouwer van het Team Gebiedsontwikkeling te bereiken via jan.brouwer@leeuwarden.nl. of via telefoonnummer 14 058.