Graag stellen we ons even aan u voor.

De bestuursleden van stichting Wijkpanel Bilgaard zijn:

Jan Hilverda, Voorzitter
Annuschka van Kesteren, Secretaris/Webmaster
Alexander Coombs, Penningmeester
Henriette huizen, algemeen bestuurslid
Ria Woudstra,algemeen bestuurslid/Notulist
Matthijs van Waveren, namens het Havankpark
Jaap Dijkema, namens Wijkvereniging Bilgaard
Arthur Huang, namens Winkeliersvereniging Bilgaard
Ymie Boonstra, namens Wijkvereniging Om ‘e Klokslach

Adiep Autar ondersteunt het wijkpanel

Voorzitter
Afbeeldingsresultaat voor fotos bilgaard

Jan Hilverda woont aan de Vierhuisterweg. Naast het voorzitterschap houdt hij zich bezig met werkzaamheden op het gebied van speeltoestellen in de wijk en de groenvoorzieningen in Bilgaard en het Leeuwarder bos.

    Secretaris/Webmaster
Annuschka van Kesteren woont in de Dulf. Naast de secretariaatswerkzaamheden beheert zij tevens de website en de Facebookpagina.

Penningmeester

Alexander Coombs Bilgaard

Alexander Coombs woont in de Gealanden. Naast het penningmeesterschap heeft hij ook zitting in de werkgroepen Ouderen en multiculturele samenwerking.

Algemeen bestuurslid
henriette

Henriette Huizen woont in de Kei in Bilgaard. Zij is algemeen bestuurslid van het wijkpanel en heeft zitting in de multiculturele-werkgroep.

 Algemeen bestuurslid/NotulistRia Woudstra en Mervyn Oudt buiten2
      Ria Woudstra woont in de Anjen. Zij is algemeen bestuurslid van het

               wijkpanel en Notulist

Bestuurslid namens het Havankpark

Matthijs van Waveren,  heeft namens wijkvereniging Havankpark zitting in het wijkpanel en is tevens de contactpersoon voor de werkgroep verkeer

Bestuurslid namens de Wijkvereniging
20161215 Jaap Dijkema
Jaap Dijkema woont in de Fennen en heeft namens wijkvereniging Bilgaard zitting in het bestuur van het wijkpanel. Daarnaast maakt hij deel uit van de werkgroep ouderen in  Bilgaard

Algemeen bestuurslid

Arthur Huang, heeft zitting namens Winkeliersvereniging Bilgaard en is tevens lid van de werkgroep verkeer.

Algemeen bestuurslid

Ymie Boonstra, heeft zitting in het Wijkpanel namens Wijkvereniging Om’e Klokslach

Adviseur van het wijkpanel

adiep-autar
                 Adiep Autar ondersteunt het wijkpanel.