Leeuwarder Bos

Belangengroep Leeuwarder Bos

Dit is een overleggroep van de gemeente Leeuwarden waarin alle organisaties die belang hebben bij het Leeuwarder bos zijn vertegenwoordigd.