Multiculturele samenwerkin

Werkgroep Multiculturele samenwerking

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van Multiculturele activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de op 29 februari 2020 georganiseerde ontmoetingsbijeenkomst voor ouderen uit verschillende
culturen.