Spelen in de wijk

Werkgroep spelen in de wijk

Deze werkgroep houdt zich bezig met adviseren aan de gemeente Leeuwarden over onderhoud van speeltoestellen en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Nieuwe speeltoestellen worden veelal gefinancierd door het Wijkpanel. 

Afgekeurde in het verleden door de gemeente geplaatste toestellen worden door de gemeente vervangen. Ook in die gevallen heeft het Wijkpanel een adviserende stem.