Coronatestlocatie in Bilgaard sluit per 1 februari 2021

Van de Veiligheidsregio Fryslân ontvingen wij het volgende bericht: De coronatestlocatie in Bilgaard gaat per 1 februari sluiten. Met de komst van de grootschalige testlocatie in het WTC-Expo is de testlocatie in Bilgaard overbodig geworden.
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, openbare gezondheidszorg en rampen- en crisisbeheersing.

Nieuwbouw hoek Brandemeer / De Kei

Nieuwbouwplannen hoek Brandemeer / De Kei

De plannen voor nieuwbouw op de hoek van Brandemeer / De Kei zijn in een definitief stadium. Bij deze plannen  gaat het om 30 koopwoningen en 42 appartementen verdeeld over 2 gebouwen. Daarnaast is voorzien in een aantal parkeerplaatsen. Op 9 april 2019 is er een eerste presentatie geweest voor de bewoners van Bilgaard. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het Wijkpanel aanwezig geweest. Na deze presentatie zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige ontwerp.
Bij het plan zoals dat er nu ligt heeft het Wijkpanel de gemeente Leeuwarden laten weten dat zij zorgen heeft over het toenemen van de verkeers- en parkeerdruk. Wij willen graag samen met de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze te verwachten verkeers- en parkeerdruk tot een minimum te beperken.