Vleermuizenonderzoek EeskwerdBinnenkort zal Bureau Faunax in opdracht van de gemeente Leeuwarden een vleermuizenonderzoek uitvoeren op de locatie Eeskwerd aan de Dokkumer Ee.

In verband hiermee liet Bureau Faunax ons het volgende weten:
In de kraamperiode van de vleermuizen (15 mei tot en met 15 juli 2021) en de paarperiode van de vleermuizen (15 augustus tot 1 oktober 2021) zullen wij in totaal vier keer onderzoek doen. Dit betreft voor de kraamperiode een bezoek in de avonduren (rond zonsondergang) en een ochtendbezoek (rond zonsopkomst) en voor de paarperiode twee bezoeken rond zonsondergang. Tussen de bezoeken zitten steeds minimaal 10 dagen.

Tijdens de bezoeken zullen wij rondlopen op de locatie en gebruik maken van onder andere een zaklamp en een batdetector, een apparaat waarmee wij de geluiden die de vleermuizen maken kunnen waarnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden niet te storen, omdat zij zich tijdens het onderzoek volledig moeten concentreren op de activiteiten van de vleermuizen.

Coronatestlocatie in Bilgaard sluit per 1 februari 2021

Van de Veiligheidsregio Fryslân ontvingen wij het volgende bericht: De coronatestlocatie in Bilgaard gaat per 1 februari sluiten. Met de komst van de grootschalige testlocatie in het WTC-Expo is de testlocatie in Bilgaard overbodig geworden.
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, openbare gezondheidszorg en rampen- en crisisbeheersing.

Nieuwbouw hoek Brandemeer / De Kei

Nieuwbouwplannen hoek Brandemeer / De Kei

De plannen voor nieuwbouw op de hoek van Brandemeer / De Kei zijn in een definitief stadium. Bij deze plannen  gaat het om 30 koopwoningen en 42 appartementen verdeeld over 2 gebouwen. Daarnaast is voorzien in een aantal parkeerplaatsen. Op 9 april 2019 is er een eerste presentatie geweest voor de bewoners van Bilgaard. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het Wijkpanel aanwezig geweest. Na deze presentatie zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige ontwerp.
Bij het plan zoals dat er nu ligt heeft het Wijkpanel de gemeente Leeuwarden laten weten dat zij zorgen heeft over het toenemen van de verkeers- en parkeerdruk. Wij willen graag samen met de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze te verwachten verkeers- en parkeerdruk tot een minimum te beperken.