Onderhoud en vernieuwing asfalt Bilgaard

Hoe zit het in Bilgaard met het onderhoud en en de mogelijke vernieuwing van het asfalt?

Van de gemeente Leeuwarden ontvingen we de volgende planning:

2019

 • Aanleg fietssnelweg langs de Troelstraweg; uitvoering in 2019 (staat niet specifiek
  aangegeven)
 • Fietspad verhardingen (Noordzijde) Dammelaan (tussen Troelstraweg en Wollegaast;uitvoering tussen augustus en november
 • Aanpassingen entree van de wijk bij Wollegaast en Luchtenrek (tussen Dammelaan en Brandemeer); uitvoering september-oktober 2019
 • Verharding Brandemeer (ter hoogte van de Fennen), uitvoering oktober-november 2019

2020

 • Aanpak rijbaan, trottoir en parkeerstroken de Jokse; uitvoering moet volgens systeem    eind 2019 klaar zijn
 • Aanpak verharding Dammelaan (tussen Wollegaast en Luchtenrek); uitvoering moet        volgens systeem in 2019 klaar zijn

2022
*         
Aanpak verhardingen de Gealanden; uitvoering staat gepland voor 2022

*          Aanpak verhardingen de Hooidollen; uitvoering staat gepland voor 2022

*          Aanpak riolering en verhardingen de Kei; uitvoering staat gepland voor 2022

 

 

Een regenboog van religies Bijeenkomst 16 november 2018

 

Een regenboog van religies.

Waar staan ze voor en wat is hun betekenis voor de wijk

Bilgaard is een kleurrijke wijk, met inwoners uit allerlei landen van herkomst. Het is daarom ook een wijk met een grote verscheidenheid aan religies en levensbeschouwingen: een “Regenboog van Religies”.

Dat kleurrijke palet aan culturele en religieuze achtergronden van de mensen in Bilgaard levert een boeiende samenleving op.

Maar waar staan de verschillende religies voor en wat is hun betekenis voor de wijk?

De werkgroep Multi-Culti van het wijkpanel Bilgaard belegt in samenwerking met Kleurrijk Fryslân (voluit: Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân) dit najaar in het wijkcentrum een avond, waarin de ontmoeting met een aantal religies centraal staat. Bedoeld voor bewoners van de wijk. Maar zeker ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in de ontmoeting met mensen van verschillende religies. Laagdrempelig en informatief. Dus, van harte welkom!

Weet u bv waar u Bharti Bhawan, de Hindoeïstische Stichting, in de wijk kunt vinden? Of waar het Adelaar/Regenboog-hûs? Waar staan de moslims eigenlijk voor ? Of hoe en waar vinden Afrikaanse christenen hun inspiratie? Of de mensen van het Leger des Heils of van de Adventkerk? Wat willen ze betekenen voor mensen in de wijk?

Bent u geïnteresseerd? Kom dan

vrijdag 16 november naar het wijkcentrum (De Hooidollen 17) 19.30 uur.

(inloop vanaf 19.00 uur),

en laat u informeren en doe mee in gesprek en ontmoeting.

Voor koffie en thee wordt gezorgd en natuurlijk ook voor multiculturele hapjes en muziek.

Toegang gratis (met dank aan o.a. de steun van de OudPapierActie)

Deelnemende gemeenschappen: o.a.

Hindoeïstische Stichting

Marokkaanse moskee

Adelaar/RegenboogHûs (PKN)

Leger des Heils

Afrikaanse Christengroep

Het programma van de avond:

19.30 uur opening met een presentatie van verschillende gebedshuizen e.d. in de wijk

20.00 uur eerste ronde workshops waarin in de wijk aanwezige religies zich presenteren

20.30 wisseling van workshops

21.05 pauze

21.20 impressies uit de workshops

21.30 muzikale afsluiting en aansluitend informeel samenzijn

Voor meer informatie kunt u terecht bij de mensen van het wijkpanel of bij Kleurrijk Fryslân (info@kleurrijkfryslan.nl)

Vergroen uw tuin met subsidie

Subsidie Gemeente Leeuwarden voor een groenere leefomgeving

Dat steeds meer groen plaats maakt voor stenen is een wereldwijd probleem. Particuliere tuinen bevatten ongeveer de helft van het groen in steden en dorpen. Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen van dien. Gemeente Leeuwarden wil onder het motto ‘Samen gaan we groener’ met de inwoners, wijkpanels, dorpsbelangen en ondernemers uit de gemeente deze verstening tegengaan en juist samenwerken aan een groene en gezonde leefomgeving.

De voordelen van groen:

 • heeft in de winter een isolerende werking en geeft verkoeling in de zomer
 • houdt water vast in natte perioden en geeft het af in droge tijden
 • vermindert wateroverlast en waterschade
 • is goed voor de mentale en fysieke gezondheid
 • vergroot de biodiversiteit (flora, bijen, vlinders, vogels)
 • verbetert de luchtkwaliteit
 • draagt bij aan een goed ecosysteem

 • Voor de periode 2018 t/m 2020 heeft het college van B&W geld beschikbaar gesteld om vergroening van tuinen te stimuleren. U kunt via de ‘Stimuleringsregeling groene tuinen, groene wanden en overige groene daken’* subsidie aanvragen. U meldt zich daarvoor aan via het registratieformulier op de website www.leeuwarden.nl zoekfunctie groen. Hier geeft u aan wat de beginsituatie is. Na goedkeuring kunt u beginnen met de aanleg. Vervolgens geeft u ook het eindresultaat door. Zowel bij de beginsituatie als bij de eindsituatie is het van belang dat er foto’s worden overlegd omdat de netto vergroende oppervlakte maatgevend is voor de toe te kennen subsidie. De bedragen die daarbij worden gehanteerd, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 1 Bedragen stimuleringsregeling

Oppervlakte Bedrag per perceel
Vergroening tuinen 5 a 10 m2 50, –
Vergroening tuinen 10 a 25 m2 100, –
Vergroening tuinen > 25 m2 150, –
Groene wanden 5 a 10 m2 100, –
Groene wanden 10 a 20 m2 200, –
Groene wanden > 20 m2 300, –
Overige groene daken* 10 a 20 m2 150, –
Overige groene daken* 20 a 30 m2 200, –
Overige groene daken* > 30 m2 300, –

*Groene daken die niet onder andere bestaande subsidieregelingen vallen

U kunt helpen de verstening tegen te gaan door uw eigen tuin te vergroenen. U kunt ook geveltuinen aanvragen of boomspiegels adopteren. Er is altijd meer mogelijk dan u denkt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leeuwarden.nl/groen. of bij de sector Wijkzaken van het Fysiek Domein.

Verplaatsing hondenlosloopterrein Hooidollen

Hieronder vindt u een link naar een brief van de gemeente Leeuwarden met daarin de uitkomsten van  het draagvlak naar het onderzoek voor het verplaatsen van het hondenlosloopterrein aan de Hooidollen

algemene informatie brief betrokkenen hondenlosloopterrein

Via onderstaande link kunt u een kaartje bekijken waarop de huidige locatie in rood–   en de nieuwe locatie in geel is aangegeven.

hondenlosloopterrein